DIGIRA.SE

Vi specialiserar oss på digital styrning av modelljärnvägar.

Vi utökar vårt sortiment med elektronikkort med bra och flexibla lösningar samt modultillbehör.

NYHET ! 
Nytt kort från RR-Circuits 
Signal LCC -32H 

32 Head signal controller plus 8 lineInput/Output node forNMRA CAN bus LCC

(maximum of 96 lamps) Compatible with JMRI for signal logic. Small package size. Just 1-¾" x 3-1/4" x 5/8". POC (Powered OverCAN)LCC®connections*. *Note: Requires a powered LCC bus. [20 ma. bus load] (plus any I/O load current such as LEDs) Uses Futaba J (polarized 3 wire) Servo extension cables between signal heads. Requires SSSB (Simple Serial Signal Bus) addressable signal head drivers at each signal head

Nytt projekt snart klart Maj 2023
Furudalen , en stationsmodul med LCC styrning

 Med nya mjukvaru uppdateringen kan korten Tower- LCC samt Signal-LCC köras Stand alone
Nya mjukvaru revisioner finns under updates

Digital standard som utvecklas av NMRA sedan 2007 för att styra din modelljärnväg.

Vad är NMRA LCC? 

Kort beskrivet är det så här: 
NMRA DCC - styr dina tåg, Detta är det som är standarden inom digital styrning av tåg mm. DCC
Sedan finns det variation av digitala kommunikationer som t.ex Loconet , Xpressnet mfl.


NMRA LCC - styr din layout

Man har utvecklat Loconet standarden till ett mer utvidgat protokoll som går under LCC (Layout Command Control)
Mer att läsa om NMRA LCC finns på våra specialsidor, se meny eller klicka här